• nano_opprettet (4).jpg
  Geir Mogen / SINTEF
  nano
  mogen
  ikt
  silisium
  lab
  Nanoteknologi
 • sintef_nano_stor.psd
  Geir Mogen / SINTEF
  nano
  mogen
  ikt
  silisium
  lab
  Nanoteknologi
 • Slepetanken-Lars_Andreas_Berg2.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  slepetanken
  vann
  skipsmodelltanken
  hydrodynamisk
  sjø
  modell
  vogn
  Hovedaktiviteten ved slepetankene er relatert til undersøkelser av skipenes hydrodynamiske yteevne. Dette omfatter motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø, og undersøkelser av retningsstabilitet med frittløpende modeller. Tankene er utstyrt med to vogner: Den ene for sleping med opptil 10 m/s for tradisjonelle tester i smul sjø, og den andre for testing av sjøegenskaper og andre tester som utføres med faste eller frittløpende modeller. https://www.sintef.no/laboratorier/skipsmodelltanken/
 • Slepetanken-Lars_Andreas_Berg6.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  slepetanken
  vann
  skipsmodelltanken
  hydrodynamisk
  sjø
  modell
  vogn
  Hovedaktiviteten ved slepetankene er relatert til undersøkelser av skipenes hydrodynamiske yteevne. Dette omfatter motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø, og undersøkelser av retningsstabilitet med frittløpende modeller. Tankene er utstyrt med to vogner: Den ene for sleping med opptil 10 m/s for tradisjonelle tester i smul sjø, og den andre for testing av sjøegenskaper og andre tester som utføres med faste eller frittløpende modeller. https://www.sintef.no/laboratorier/skipsmodelltanken/
 • Flerfaselaboratorium-Lars_Andreas_BergM04A9050 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  Flerfaselaboratoriet
  flerfase
  rør
  transport
  olje
  gass
  co2
  energisystem
  prosessteknologi
  Flerfaselaboratoriets hovedvirksomhet er forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utviklingen av flerfase simulatorer, og dette er fortsatt en pågående aktivitet. https://www.sintef.no/laboratorier/flerfaselaboratoriet/
 • Flerfaselaboratorium-Lars_Andreas_BergM04A9101 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  Flerfaselaboratoriet
  flerfase
  rør
  transport
  olje
  gass
  co2
  energisystem
  prosessteknologi
  Flerfaselaboratoriets hovedvirksomhet er forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utviklingen av flerfase simulatorer, og dette er fortsatt en pågående aktivitet. https://www.sintef.no/laboratorier/flerfaselaboratoriet/
 • Flerfaselaboratorium-Lars_Andreas_BergM04A9106 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  Flerfaselaboratoriet
  flerfase
  rør
  transport
  olje
  gass
  co2
  energisystem
  prosessteknologi
  Flerfaselaboratoriets hovedvirksomhet er forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utviklingen av flerfase simulatorer, og dette er fortsatt en pågående aktivitet. https://www.sintef.no/laboratorier/flerfaselaboratoriet/
 • Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi-Lars_Andreas_BergM04A9499 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi
  kikkhull
  helse
  operasjon
  kirurgi
  nsalk
  Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi http://www.nsalk.org/forskning
 • Flerfaselaboratorium-Lars_Andreas_BergM04A9112 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  Flerfaselaboratoriet
  flerfase
  rør
  transport
  olje
  gass
  co2
  energisystem
  prosessteknologi
  Flerfaselaboratoriets hovedvirksomhet er forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utviklingen av flerfase simulatorer, og dette er fortsatt en pågående aktivitet. https://www.sintef.no/laboratorier/flerfaselaboratoriet/
 • Kybernetikklaboratoriet-Lars_Andreas_BergM04A9366 copy.jpg
  Lars Andreas Berg / SINTEF
  kybernetikk
  styring
  robot
  automatisering
  programmering
  Kybernetikklaboratoriet